Ec1 Aikataulu

Mood­le­tent­ti oman aika­tau­lun mu­kaan jo­na­kin seu­raa­vis­ta:

16.9., 11.11.2020, 10.3., 9.6. ja  15.9.2021 klo 17.30 al­ka­en. Mood­le­ten­tit ovat avoin­na kak­si vuo­ro­kaut­ta.

TAI

Exam-säh­köi­nen tent­ti säh­köi­sen ten­tin tent­ti­ti­las­sa useil­la paik­ka­kun­nil­la esi­mer­kik­si Tu­rus­sa, Rau­mal­la, Po­ris­sa, Hel­sin­gis­sä, Jy­väs­ky­läs­sä ja Vaa­sas­sa 24.8.–11.12.2020 ja 1.2.–2.7.2021.

Ec1. Eri­tyis­kas­va­tuk­sen his­to­ria 3 opEri­tyis­pe­da­go­gii­kan aine­o­pin­not lv. 2020-202120.5.2020