Tavoitteet ja sisältö

Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa  -opintojakson tavoitteena on, että
Sisältö
Ai­kui­set kou­lu­tuk­sen ja työ­e­lä­män muu­tok­ses­sa 4 opLv. 2022–20233.10.2022