Kopio: Ohjeet kasvatustieteen perusopintojen viimeistelyyn / etukäteen tekemiseen Lv. 2021–2022