Ohjeet kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen viimeistelyyn Lv. 2022–2023